Розпорядження

Витяг із Закону України

«Про місцеве самоврядуванн в Україні»
 
 
Глава 3. Сільський, селищний, міський голова 
Стаття 42. Повноваження  сільського,   селищного, міського голови 
        4. Сільський, селищний, міський голова:
       20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.