Звернення громадян

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" висуваються наступні вимоги.
 
      Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, підприємствам або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
     У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання.
        Звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі) чи письмовим.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.
    Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.
            Лист в електронній формі не є офіційним зверненням і не підпадає під дію норм Закону України "Про звернення громадян", тому що на сьогоднішній день законодавством подання звернень громадянами через мережу Інтернет не визначено.
Інформація, яку надіслано в електронній формі береться до відома.