Перелік документів

Для реєстрації об’єднання громадян до реєструючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках;

2) протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про  наявність  місцевих  осередків  підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору  (42,50 грн.);

6) відомості про засновників об’єднання громадян або спілок об’єднань громадян (для громадян — із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян — назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян.

8) заповнена реєстраційна картка форми 1 –  4 примірники.

__________________________________________________________________

… Вимоги до статутних документів об'єднань громадян згідно ст. 13 ЗУ «Про об'єднання громадян»:

 

     Об'єднання громадян діє на основі статуту або положення (далі - статутний документ).

 

     Статутний документ об'єднання громадян повинен містити:

     1) назву   об'єднання  громадян  (повну,  а  також  скорочену відповідно до частини третьої  статті  12-1  цього Закону),  його статус та юридичну адресу;

     2) мету та завдання об'єднання громадян;

     3) умови  і  порядок  прийому  в  члени  об'єднання громадян, вибуття з нього;

     4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;

     5) порядок   утворення   і   діяльності   статутних   органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

     6) джерела  надходження  і  порядок  використання  коштів  та іншого майна об'єднання,  порядок звітності,  контролю, здійснення господарської  та  іншої  комерційної  діяльності,  необхідної для виконання статутних завдань;

     7) порядок внесення змін і доповнень до статутного  документа об'єднання;

     8) порядок   припинення  діяльності  об'єднання  і  вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

 

     У статутному   документі   можуть   бути   передбачені   інші положення,  що  стосуються  особливостей  створення  і  діяльності об'єднання громадян.

     Статутний документ об'єднання громадян не повинен  суперечити законодавству України.  

  • Розміри членських внесків встановлюються внутрішніми документами організації (не статутом).
  • Назва громадської організації має бути однаковою в усіх документах