Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

♦ Документи, які подаються:

♦ Спосіб отримання послуги:

♦ Строк надання адміністративної послуги:

♦ Результат надання адміністративної послуги:

♦ Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги:

♦ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги: