Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування - державного реєстратора.

Смолінська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування - державного реєстратора.

Заяви про участь у конкурсі приймаються з 09.03.2016 року  протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті « Маловисківські вісті».

             На заміщення вакантної посади у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки «Право». Стаж роботи якої за фахом у державній службі не менше як 2 роки, або стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування  не меньше 1 року.

Для здачі іспиту необхідно показати знання  Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»   також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державного реєстратора.

Учасники конкурсу повинні вільно володіти комп’ютером та державною мовою.

До заяви про участь у конкурсі додаються:

  • особова картка (форма П-2 ДС):
  • копія паспорта;
  • копія військового квитка;
  • копії документів про освіту;
  • декларацію про доходи за 2015 рік;
  • копія трудової книжки;
  • дві фотокартки розміром 4х6 см.

За довідками звертатись за адресою: вул. Казакова, 39 смт Смоліне; тел. 54-525, 32938.