Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

♦ Документи, які подаються:

♦ Платність:

♦ Спосіб отримання послуги:

♦ Строк надання адміністративної послуги:

♦ Результат надання адміністративної послуги:

♦ Додаткова інформація:

♦ Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги:

♦ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги: